Jungelkameratene er en duo bestående av Hogne Moe og Øyvind Åge Berg.
De har turnert siden midten av 1980-årene over det meste av sør-Norge.

Forestillinger har vært framført bl.a. i regi av Rikskonsertene, Dyreparken Kristiansand, Skogbruksmuseet Elverum og ved utallige andre arrangementer.

Interesserte kan kontakte:

Hogne Moe
solarmusikk@sensewave.com

Øyvind Å. Berg
oyvind@berglydstudio.com