Prisene ved Berg LydStudio er pr. april 2015 følgende:

- studiotimepris: 600,- kr pr time


Husk at denne timeprisen også inkluderer musikerleie av Øyvind Å. Berg og er momsfri. Timeprisen inkluderer også bruk av alt utstyr.
Spesielle avtaler kan gjøres. I tillegg kommer matriell (CD, noter, Dat, disketter, o.a.)


Bare musikerleie (ved f.eks innspillinger i andre studioer / NRK / o.l).:

- musikerpris: 600,- kr pr time


Timeprisen følger Norsk Musikerforbunds gjeldende standardtakst pr august 2005.