Øyvind Å. Berg og/eller Berg LydStudio har levert musikertjenester til en rekke bedrifter/enkeltpersoner siden 1978. Her følger en liten oversikt over disse (ikke fullstendig):

Oversikt lydfestede produksjoner (MC, LP, CD, demo, etc):

 

Forlag/kunde:

Evangelist
Evangelist
Evangelist
Øyer pinsemenighet
LUMI
Jacobsen, Fagernes
Gunnar E. Nilsen
Onesimus
Buanes
Hafslundsøy Kirkefor.
Ålesund Gatemisjon
Tvers Team
Bjørnar Berntsen
Sarpsborg P.menighet
Viktor Fosseli
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Lauvås
TVERS
Viton
Sandvik Folkeh.sk.
Filadelfiaforlaget
KA
Zero
Øyer Pinsemenighet
Credo
Fokus
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Haagensen
Power Music
TVERS
Westergaard
TVERS
Johnsen
Holm
018
Sævnes
Rafaels
Eckholm
Greger
Sundh
Evangelist
Evangelist
Evangelist
Luther
TVERS
Hedmarktoppen F.h.sk.
Adventistsamfunnet
Betel
CREDO
Gospelhouse Music
UIO
TVERS
Evensen
Lindløkken
Evangelist
Grande
Hedmarktoppen F.h.sk.
TVERS
Filadelfiaforlaget
Storm Prod.
Gudbr.dal Indremisjon
Tørresen, Kjell A.
Westergaard
TVERS
Creative Acoustic
Luther Forlag
Johnsen
Liv&Fred
Bolsø
Evangelist
Evangelist
Jensen
Solheim
Bolsø
Kvammen
TVERS
Rafaels
TVERS
Skjærstad
Gospelomsetning
TVERS
IDUT
Søetorp
Evangelist
Evangelist
Bolsø
Filadelfiaforlaget
Seven Records
Petersen
Filadelfiaforlaget
Polygram Records
Hedmarktoppen
Universitetsforlaget
Filadelfiaforlaget
Berg, Rakel
Nardus
Norsk søndagsskoleu.
Norsk søndagsskoleu.
Hamar Frikirke
Greger
Polygram
IDUT
Bergseng
Vaim
Vision
MMM
Evangelist
Evangelist
Norsk Svineavlslag
Hedmarktoppen
Kvammen
Rafaels
Schlager ´87
Nybruket
Jahren
Ringsaker dannede s.
TVERS
Shamrocks
Filadelfiaforlaget
Rødseth
MMM
Gauseth
Vision
Polygram
Filadelfiaforlaget
IDUT
Vaim
Belsvik
TVERS
Aasen
Schlager ´87
Filadelfiaforlaget
Schlager ´87
Credo
Evangeliesenteret
TVERS
Kaspersen
Vision
TVERS
Video Øst
Filadelfiaforlaget
Video Øst
Video Øst
TVERS
Magnum
Credo
Rafaels
Fredriksen
Evangeliesenteret
Creative Acoustic
Evangeliesenteret
Skibladners Venner
Schlager ´87
Tvers
Filadelfiaforlaget
Elli
Filadelfiaforlaget
Finngospel
Filadelfiaforlaget
Babbes
Björkman
Bolsø
Bekkemellem
Video Øst
Video Øst
Berg
Stopp
Vision
Solar musikk
Filadelfiaforlaget
Bordevik
Molde Markedsservice
Sonett
Hedmarktoppen
Creative Acoustic
Synzygus Music
Elverum Barnemusikkt.
Show og Markedsk.
Finngospel
Finngospel
Klevfoss Museum
Magnum Musikk
First L. Ministries
Odd Kåres Støttefond
Magnum Musikk
Kjell G. Moen
Jubal
Will´s Music
Salen
Rafaels
Filadelfiaforlaget
Creative Acoustic
Dagenhuset
Solar Musikk
Aker
Filadelfiaforlaget
Filadelfiaforlaget
Knotten
Will´s Music
Dalberg
Elverum Barnemusikk
Greger
Evangeliesenteret
Filadelfiaforlaget
Johansen
Tor Karseth
Evangeliesenteret
Will_s Music
Creative Acoustic
Prokla Media
Norsvin
Abrakadabrateatret
Europa i Fokus
Filadelfiaforlaget
Blikstad
Will´s Music
R. B. Byggtjeneste
Creative Acoustic
Aker
IKOforlaget
Norges Idrettsforbund
Evangeliesenteret
Helmersen
TVERS
Triangelos
Filadelfiaforlaget
Tveter
Filadelfiaforlaget
Karlsen
IKOforlaget
Salemkirken
RFMstudio
Will´s Music
Filadelfiaforlaget
Prokla Media
Klevfoss Museum
Evangeliesenteret
Evangeliesenteret
IKOforlaget
Olsen
Gyldendal
Norsk Avholdsforbund
Solar Musikk
Norsk Søndagsskolef.
Framfylkingen
Prokla Media
Triangelos
Det n.Misjonsselskap
Will´s Music
Petroleum Records
IKOforlaget
UIO
Torill Nybrott
Moe
Creative Acoustic
Lystrup
Abrakadabrateatret
Prim
Evangeliesenteret
Aanensen
Solar Musikk
Toneheim
Will_s Music
Moe/Berg
Strøm
Lystrup
Gams/Slotten
Brendbekken
Creative Acoustic
Hedmark Fylkeskomm.
Toneheim
Lystrup/Berg
IKOforlaget
Evangeliesenteret
Stordahl
Holter
Evangeliesenteret
Adventkirken
Evangeliesenteret
Toneheim
Geirr Lystrup

Kulturprosjekt Ved Grensen

IKOforlaget

PBU
Familiekompaniet
NRK
Juni Forlag
Kulturprosjekt Ved Grensen
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
PBU
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag

Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
Eget forlag
Familiekanalen
IKOforlaget
Norges Musikkorps Forbund
Eget forlag
Barnehagekassetten
Ingeberg Skole
Musikerordningen for Hedmark
Eget forlag
AudioGuide AS
Turnéorg. for Hedmark
Eget forlag
Norges Handikapforbund, Hedmark
Eget forlag

Artist:

Inga-Lisa Wikström
Birgit, Elin og Karin Nordby
Aase og Odd Fredriksen
Juniormusikken, Øyer
Arnold og A. M. Børud
Ruth Jacobsen
Dudley Fairbairn
Onesimus
Kontrast/Søsken
Eleos
Tor Rødseth

Bj. Berntsen
Juniormusikken
Viktor fosseli
Hege og O. G. Bordevik
Tor&Atle
Reidar Klannerud
Torvid Pedersen
Mackie Sookermany
Jan-Erik Nyholm
Finn A. Lauvås
Tvers Team
Div.
Div.
Lotta Svartdal
Kjell A. Johansen
Zero
Juniormusikken
David&Tibor
Erna og Håkon
Wiggo Abrahamsen
Arvid Larsen
Div.
Raufoss Baptistmenighet
Terje Haagensen
Solfrid og Roar Eriksen
MiniTvers
Karl Georg Rognstad
MiniTvers
Svein Johnsen
Fam. Holm
018
Anna Sævnes
Henry Holmberg
Jon Eckholm
Hallgeir Greger
Bengt Sundh
Tor&Atle
Birgit, Elin og Karin Nordby
Fred Dalbakk
Rolf Listrøm
Arnold Børud
Skolekoret
Gry og Inger
Betel Strengemusikk
Sus4 - Jorid Vale
Torbj. Og W. Baksvær
div.
Børudgjengen
Per A. Evensen
Frank og W. Lindløkken
Hege og O. G. Bordevik
Roar Grande
Skolekoret
Børudgjengen
Milly og Oddny
Eidsvåg/Fagervik
IMUkoret
Kjelli
Anneli Westergaard
A. Børud
Lillvar Jønsson
Yngve Woxmyhr
Svein&Kåre Johnsen
Liv&Fred
Ivar Helge Bolsø
Anita Hernes
Hilde Solvang
Ingar Jensen
Airen og Vigdis
Tora og Ivar H. Bolsø
Åsulf Kvammen
Anne Marie Børud
Henry Holmberg
Arnold Børud / TVERS
Borglund/Engebretsen
Jostein og Odd Ragnar
Børudgjengen
Mari Boine Persen
Per Soetorp
Svenna Lysgård
Div.
T. og I. H. Bolsø
Randi Filtvedt
Tor Liberg
John M. Petersen
Lotta Svartdal
Helge Borglund
Musikklinjen
Hogne Moe / Ø. Berg
Wilhelmsen
Rakel og Ellinor
Nardus
Bente Hagen
Bente Hagen
H.F. Barnegospel
Hallgeir Greger
Borglund/Engebretsen
Mari Boine P. m. fler
Asbjørn Bergseng
Ingalill Vaim
Ingegerd Erlin
Inga-Lisa Wikstöm
Jan Honningdal
Tor og Atle
Norsk Svineavlslag
Musikklinjen
Åsulv Kvammen
Jan Erik Nyholm
Håkon Banken
T. Buck
Tormod Jahren
Ringsaker dannede selskap
Børudgjengen
Shamrocks
Hege og O. G. Bordevik
Tor Rødseth
Ellinor Engelberg
Lotta og Finn Gauseth
Ingegerd Erlin
Borglund/Engebretsen
Lotta Svartdal
Mari Boine m. fler
Ingalill Vaim
Britt, Jostein og Odd R.
Mini-Tvers
Øystein Aasen
Raymond Smith
Randi Filtvedt
Håkon Banken
David og Tibor
Reino Normann
Tvers
Sangbrødrene
Ingegerd Erlin m. fam.
Tvers
Rolf Jacobsen
Helge Aas
Ø. Berg
Ø. Berg
A. Børud
Trond Magnum
Lillian Gard
Henry Holmberg
Aase og Odd Fredriksen
Evangeliesenteret Dal
Lillvar Jønsson
Wiggo Roxvåg
div.
Håkon Banken
A. Børud
Solveig, Randi og Ole
Britt og Jostein Elli
Kolbjørnsrud
Rolf og Lars Edberg
Egil og Arne
Babbes
Anneli Björkman
I. H. Bolsø
Arnfinn Bekkemellem
Ø. Berg
Ø. Berg
Ø. Berg
Hallgeir Greger
Peter Andree
Hogne Moe, Ø. Berg
Lotta
Hege og O. G. Bordevik
Ø. Berg
Håkon Banken
Musikklinjen
Lillvar Jønsson
Edvin Grande
Elverum Barnemusikkt.

Rolf og Lars Edberg
Susanne Sonntag
Tor Karseth

Solveig Friis Larsen
Odd Kåre Rabben

div.
Øystein Johansen
Kine Ludvigsen
Einar O. Salen
Henry Holmberg
Randi og Hjalmar Johansen
Lillvar Jønsson
Familien Gard
Hogne Moe, Ø. Berg
Akerbarna
Solveig, Randi og Ole
Lotta, Veronica og Mikael
Familien Knotten
Kine / Geir Lystrup
Ulf Dalberg
Elverum Barnemusikk
Hallgeir m. venner
Jostein Kirkenes
Hege og O. G. Bordevik
Tommy Johansen
div.
Alf Lax
Kine
Lillvar Jønsson
Jan Honningdal m.m.
Tor Karseth
Abrakadabrateatret
Laila Johansen
Karsten Ekorness
Vidar og Hilde Blikstad
Kine
Miss Sophie
Lillvar Jønsson
Akerbarna
Levende Lys
Hogne Moe, Ø. Berg
Jostein Kirkenes
Pål Helmersen
Åge Åleskjær
Triangelos
Lotta Svartdal
Fred V./Elise Tveter
Egil og Arne
Jim og Ludvik Karlsen
Levende Lys
Wenche Navarro
Arnold B. Family
Kine
W. Wilhelmsen /P. Larsen
Jan Honningdal m.m.
Tor Karseth m.m.
Stein Amund Enger
Lars Johansen
Levende Lys
Berit Sundet Olsen
Ø. Berg / O. Øieren
div.
Hogne Moe
Kine / Børudgjengen
Harald Sætervold m.m.
Jan Honningdal
Triangelos
div.
Elisabeth Fumero
Shaliach
Levende Lys
div.
Torill Nybrott
Hogne Moe / Ø. Berg
Lillvar Jønsson
Geir Lystrup / Kari Berg / m. fler
Abrakadabrateatret
Alf Lax
Wiggo og Reino
Albert og Monica Aanensen
H. Moe / Ø. Berg m. fl.
Toneheim F.høgskole
Kine
H. Moe / Ø. Berg
Hilde I. Strøm
Geir Lystrup / Ø. Berg
Reidar Gams/ S. Slotten
Arne Brendbekken
Lillvar Jønsson
Div.
Toneheim F.høgskole
Geir Lystrup / Ø. Berg
Levende Lys
Lisbeth Mørch
Anne J. Stordahl
Rolf Lie Holter
Lisbeth Mørch
Triangelos
Wiggo R. og Reino
Toneheim. F.høgskole
Geirr Lystrup
Harald Sætervoll

Levende Lys m. flere
GladSang 2000
Gjerpen Barnegospel og Trygve Wikstøl
v/Unni Sølstad
Geirr Lystrup
Harald Sætervoll
May-Britt Skaug
Sylvie Klevgård
Hedmarktoppen Folkehøgskole - BM
Collegium Vocale
GladSang 2001
Kine
Hamar Domkirkes guttekor
Brøttum musikkforening
Tor Rødseth
Hallgeir Greger - prosjekt v/ Høgskolen i Hedmark
Ringsakeroperaen
Elvis Otis - countrysanger fra Kenya!
Stig Haugom
Hedemarken Begravelsesbyrå
Solveig Friis-Larsen m. fl.
Barnekoret Levende Lys m.fl.
Prosjektkorps - Toneheim Folkehøgskole
Geirr Lystrup m. flere
Jorid Rønningen m. fl.
Elever v/Ingeberg skole og Tor Karseth
Noas Ark - B. Britten
Arild Sandbakken
Hedmarksmuseet Domkirkeodden
Ane og Bronky
Glommakoret
Barn fra Storhamar Skole
Barn fra Hamar Montesoriskole

Tittel:

Mera nåd
Tabernaklet
Gud formår
Glede
Han skal komme over oss
Ruth Jacobsen
Sweeter than honey
Gud er hele jordens konge
Slutt å streve
Eleos
Nytt liv
5 lysbildeserier
Sangen om underet
Jub.kassett
Morgendagen
Kom til kilden
Virkelig fri
Jeg vandrer frem
Torvid Pedersen
Fra mørke til lys
Janne
Snaren er sønder
Frihet
Du o je
Sandvik-koret
Trygghet
Bryt ut
I din nærhet
Himmelen for meg
David&Tibor
Lov Ham
Du kom til meg
Han er Messias
Til glede 1
En enkel bønn
En enkel bønn
Led meg, Jesus
Ny verdi
La oss prise Gud
Ny verdi, svensk versjon
Jeg lengter til den dagen
Synger om Jesus
018
I mitt hjerte
Mot nya världer
Jon Eckholm
demo
Ett steg till
Når vinteren er over
Underbare land
Glade Jul
Rolf Listrøm
Mest kjente allsanger
Skolekoret 82/83
Vinter til vår
Velg Jesus
Liv laga
Torbj. Og W. Baksvær
Kassett til lysbildeserie
Børudgjengen 1
Toner fra mitt hjerte
I din nærhet
Verd å leve
Troens dimensjon
Skolekoret 83/84
B.gjengen 1, svensk versjon
Milly og Oddny
Exodus
Vær ikke bekymret
Ikkje aleina
Jag är en pilgrim
Balladen om Jesus
På vandring
I trygge hender
På veg
Mot et felles mål
Vi møtes der
Allting er mulig
Presentasjon
Hosianna
Ser du korset
Sangen om Jesus
Jeg lever

Där skall rosorna aldrig dö
TVERS 4
Frem fra glemselen 15
Overflod av liv
Livet er herlig
Etter stillheten
Nordlys
Det kommer en ny tid
Juleglede
Bud fra ditt hjem

Don´t sleep this night
Frelsens melodi
Vær frim. og sterk
Langt mot vest
Du kom til meg
Jonas i jungelen
Tror du på en Gud
Susen av regn
Kom til meg
Du er verdifull
Fra vår sangbok
Tid for å si takk
demo
Frem fra glemselen 16
Min máilmmis
Seiern er vår
Rättferdiggjord
En ny song
MMM 75
Kanal
Kom án
Uten brunst stopper Norge
Musikklinjen 86/87
Ikke ved makt
I Herrens händer
Ingen plåtcab til himmelen

Håp
Vi vøl itte skam
I farta
Shamrocks
Skjønne morgen
Innta nye høyder
Nåden rekker
Jeg elsker deg
Barn till en kung
Frem fra glemselen 17
Himlen er din
Juovllaide
Vem vill gå ut
Julehilsen
Arnold Børud m. Mini-Tvers
Gud er fornøyd
Præriestemning
Det gryr av dag
Farvel, broder Aage
David og Tibor

Tvers IV
Skjønne landet
Vi vill gå ut
Tvers synger Crouch
Hamarvideo
I lovsang og tilbedelse
Lottomelodi
Lottovignett
Alle skal få vite det
Videomusikk: Farlig yrke
Du är värdig
Gud har omsorg om dej
Av bare nåde
Ennå er det håp
Take off
Regna som umulig
Skibladner
Perleporten
Kings Kids
Pilgrimssanger 3
Modige stridsmenn

Ännu en sång
Om du tror på Gud
Glad dansemusikk nr. 1
Med glädje i hjärtat
Bolsø
Solskinn og sang
Reklame, N. Tipping
På solsiden ta Mjøsa
Ja til livet
demo
Nära dej
Latterskrinet
Levende lys
Hege og O. Gunnar
radiojingle
Han er mer enn en venn
Musikklinjen 89/90
Fri
Veiskille
Pinoccio 3
radiojingler
Nära
Det är vår värld
Den levende skogen
Vignett
Tenn lys / Ignite
Ei hand å holde i
Videomusikk
Jul i Solør
På lerret
Kine 1
Israels vokter
Jag vill kröna dig
Søker du fred ?
Gitaren synger salmer
Jag tycker om dej
Jonas nesten skolegutt
Sprell levende
Pilgrimssanger 4
Lys levende
Familien Knotten
OL-AID, Sarajevo
Restless Soul
Redd Yggdrasil
Julioss
Jubel og fryd
Herren er min hyrde
Et liv å leve
Lussi
Nådens Vingar
Kine 2
Bare glede
Majestet
Grillsammar
Alle gode ting er 3
Laila
Vandringen
Fylle med sang
Min julesang
A Winters Night
Over hele jorden
Akerbarna i vinden
Hosianna
Folk i form til OL
Alt er nytt
Gratefully Alive
Åge synger
Din stemme
Han er vår konge
Guds velsignelser
Fullkommen fred
Jim og Ludvik
Halleluja
Te Quiero Contar
Arnold B. Family
Tanker jeg tenker

Løven av Juda
Unga på løkja
Korset
Hvit som snø
Gloria
Nærmere
Isrose
Martin - rett på trynet
Mias sanger
Barnas bilkassett
Kom på banen
Nådelandet
Av nåde
Skattekisten
Hjertespråk
Sonrise
Fortell fra det G. T.
Kings Kids
Måken
Tree of Life
Velkommen inn
Krystallslottet
Barnas verden
Du är väntad
Mors beste barn
Hele himmelen er min
Lurifaks
Toneheim 96/97
Barndomsminner
Sommeren som forsvant
You are the one
Lysmannen
Jesus har rørt ved meg
Vaksne viser
Natt i Betlehem
-du ska få en dag i mårå...
Plata MCMXCVIII
Je og elgen
Fortell fra det N. T.
Hjemlengsel
Anne J. Stordahl
Takk, bare bra
Hjemlengsel
Dråper til liv
Mors beste barn
ToneheimCD 98/99
Krystallslottet

Rydd Opp, norsk versjon
Vi synger fra Barnesalmeboka
GladSang 2000
Her kommer vi!
Påskelabyrinten
SOS-Blomsten
Rydd Opp (Clean Up) engelsk versjon
Snøkrystaller
Nattbarna og Månebarna
Cd-en BM
Opptak av 2 konserter
GladSang 2001
Opptak og prod. av låta "Miss U"
Cd-en "Hamar Domkirkes Guttekor"
Opptak av Cd-en "Tombstone - A"
Mitt hjertes sang
Prosjektet "Tine" - arr, mix, prod av Cd.
Opptak og mix av forestillingen "Cav. Rusticana"
CountryCd-en "Elvis Otis"
Demo-Cd - 4 låter. Arr, prod, mix.
Sanger produsert til bruk under begravelser
synthpålegg på Cd-en "Tenn lys"
Hopp ut av sengen
Sommerkurset 2003
Cd-en "Nye Dala"
24 låter til bruk i barnehager. Arr og progr.
Eventyr fra Ingeberg - arr, progr, opptak, mix
Rep. Cd til forestillingene
DemoCd - egne Prøysenmelodier
"Lodve" - et prosjekt som lanseres mai -06
Prod. av Cd til forestillingene "Ane og Bronky"
Opptak og mix av konsert sommeren -04
Mission MacRell - et skoleprosjekt
Singback-Cd, juleprosjekt

 

Notetegning:

 

Tittel:

Jonas i Jungelen, barnebok m. sanger
Jonas - nesten skolegutt, b.bok m. s.
GladSang, 7 hefter m. barnesanger
Majestet, hefte m. religiøse sanger
KingsKids, hefte m. religiøse sanger
Canzona Nova, div. kornoter, egne arr
En Ny sång, hefte m. sanger
Rydd opp, syngespill. Arr av Ø.Å.B.
Kine, hefte m. noter fra innspillingen
Kine 2, --------"-------"-------"------
Mia, det er meg, barnebok m. sanger
Lurifaks, ----"----"----"----
Jul i oss, julemusikal med arr av Ø.Å.B.
Isrose, musikkspill til bruk i skolen
Krystallslottet, musikkspill
Wings of love - Willy Ludvigsen

GladSang 2000 - kornoter m. besifring
Innta plassene - barnesanger
GladSang 2001 - kornoter m. besifring
SOS-Blomsten - barnesang
Div. sanger - SATB korarr
Div. sanger fra "Jonas i jungelen" - arr for symfoniorkester

Skrevet av:

Hogne Moe
Hogne Moe
div, bl.a. Ø.Å.B.
J. Honningdal
div.
div.
I. Erlin
H. Sætervold
div, bl.a.Ø.Å.B.
div, bl.a.Ø.Å.B.
Hogne Moe
Hogne Moe
Greger
Øieren, Ø.Å.B.
Geirr Lystrup

Willy Ludvigsen
Div. artister
Kings Kids
Div. artister
Geirr Lystrup
Sylvie Klevgård
Hogne Moe

Forlag:

Universitetsforlaget
Universitetsforlaget
Filadelfiaforlaget
UIO
UIO
---
Swesound
---
Wills Music
Wills Music
Universitetsforlaget
Ascehoug
---
Gyldendal
Cappelen

Wills Music
PBU
UIO
PBU
SOS Barnebyer
Eget
Eget

Konsertvirksomhet:

År:

1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1988
1981-88
1988
1989
1989
1989

1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1988
1988
1998
1999

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
1998 - 2005
2002
2003
2003
2003
2004
2004

Kategori:

Revy, 10 forest.
Revy, 10 forest.
Revy, 10 forest.
Revy, 10 forest.
Revy, 10 forest.
Barnekonsert
Konsert
Revy
ca 30 konserter
Tvprogr, NRK
Revy
Revyturné
Show

Barnetimeserie
Barnekonsert
Revyturné
Korkonsert
Teatersport
Korkonsert
Relig. Møter
Barnemusikal
Show
Revy
Konsert
Revyturné
Revy
Barnekonserter
Barnekonsert
Revykabarét
Barnekonsert
Konsert
Revykabarét
Kabarét
Barnekonsert
Kabarét
Tvserie, TV2
Barnekonsert
Barnemusikal
Julemusikal
Revy
1.mai arr,
Konsert
Radioprogr, NRK
Utearrangement
Konsertturné
Tvprogr, TV2
Konsert
Korkonserter
Relig.konsert
OL-konserter
OL-konserter
Revy
Barnekonsert
Seminar
Barnemusikal
Jub.konsert
Underholdning
Underholdning
Barnemusikal
Show Oslo Spekt.

7 Barnekons.
Relig.konsert
Barnemusikal
Revy
Barnekonsert
Kirkekonsert
Barnekonsert
Kongemiddagen
Barnemusikal
4 barneforest.
4 barneforest.
Jub.konsert
3 barneforest.
9 barnemusikaler
2 barnemusikaler
Barnekonsert
Jubileumsshow
Kongemiddagen
4 barneforest.
Konsert
Revy, 8 forest.
Innsaml.aksjon

Revy
Konsert
Forestilling
Konsert
Konsert
Barneunderholdning
Revy
Konsertturné 8 forestillinger
5 Forestillinger
Forestilling
4 barneforestillinger
Barneforestilling
Konsertinnslag
Forestillinger
Konsert
Musikk under vielser
Barneforestillinger
Teaterforestillinger - Lysmannen
4 Barneforestillinger
Konferanse
Konsert
4 konserter

Arrangement:

Våler-revyen
Våler-revyen
Våler-revyen
Våler-revyen
Våler-revyen
Spareb. Hedmark
Momarkedet, Mysen
Hamar Mart´nsrevy
Tvers-koret, Hamar
Førjulsprogr, R. Larsen
"Rusta ned"-revyen
RDSrevyen -89
Nedleggelse av Vestbanen -89,
NSB
NRK, barnetimen
RIBAteateret
"Det kalde samfunn"
NEO+, Oslo Konserth.
Hedmark Teater
NEO+, Utøya - AUF
Hedmarktoppen, 5 stk
"Latterskrinet", RIBA
Thorn 15 årsjub.
"Er enden god?"
Oslo Førskolelag
"Hoppla - vi lever"
FlisaMart´nrevyen -91
DalaMart´n -91
KFUM/KFUK
"Hva skal vi gjøre?"
Universitetsforlaget
Oppland S/Musikkråd
"Hva skal vi gjøre?"
"Arbesdaer"
"Jeg fant, jeg fant"
"Arbesdaer"
32 progr "Mye på spill"
DalaMart_n -92
"Redd Yggdrasil"
"Jul i oss"
OL-revyen -93
Oslo AP
LOOC, Maihaugen
"Vinter på sommerføre"
OL-revyinnslag
Kine Ludvigsen
"Gudesens konditori"
"Den levende skogen"
Canzona Nova
Lotta Svartdal
Ole Berg
SportsMark, USA
OL-revyen -94
Glomdalsmuseet
GladSang -95
"Lillemors land"
Spareb.Hedmark 150 år
Norsk Jeger&F.forbund
Norsk Hydro
"Frosken fryd" 4 fst.
Verdenskongress for
Jordmødre, åpn.show
Dyreparken, Kr.sand
Momarkedet -96
"Kom på banen"
HamarMart´n -96
Spareb. Hedmark
Canzona Nova
Br.dal barneteater
Holmenk. Hotel
"Gi oss din hånd"
Norsk Skogbr.museum
HamarMart´n -97
Elverum Mannskor
Spareb. Hedmark
"Graset er grønt..."
"Tubaluba"
Skippertak -98
Gjensidige Hedmark
Holmenk. Hotel
Norsk Skogbr.museum
Br.dal Handelstand
HamarMart´n -98
"Varm Vinter"

Skudd i blinde
Sanderud sykehus - seminaråpning
AOF - "Trykk Enter"
Team Kongress - Helsesøsterseminar
Turistinnslag - USA
Hamar Mart´n 2000
Hamar Mart´n 2000 - 6 forestillinger
Krystallslottet m.bl.a. Geirr Lystrup
Nattbarna og Månebarna - Rena
AOF - "Trykk Enter"
Norsk Caravan Messe, Hamar
Hamar Media - show i Hamar OL-Amfi
NHO Ringsaker - konferanse
Brumunddal Barneteater
Sanderud sykehus - studieavslutning
Hamardomen - ca 40 vielser
Sparebank Hedmark - Sparebankuka
Hedmark Teater - 28 forestillinger
Spareb. Hedmark - Sparebankuka
Kulturtorget, Elverum
Canzona Nova
Canzona Nova

Engasjement:

arr, kapellmester, piano
arr, kapellmester, piano
arr, kapellmester, piano
arr, kapellmester, piano
arr, kapellmester, piano
arr, synth
synth i orkesteret
arr, kapellmester, synth
synth
arr, kapellmester, synth, piano
arr, kapellmester, synth
arr, kapellmester, synth, piano

arr, kapellmester, synth, kor
arr, synth
arr, synth
synth
synth
piano
piano
arr, piano
arr, kapellmester, synth
synth
arr, kapellmester, synth
synth
arr, kapellmester, synth
arr, kapellmester, synth
arr, synth, sang
arr, synth
synth, repetitør
arr, synth, sang
synth
piano
arr, piano
arr, synth
piano
arr, kapellmester, synth, kor
arr, synth, sang
arr, synth
arr, kapellmester, synth, piano
synth
synth
synth
synth, piano
synth
arr, kapellmester, synth, kor
synth
synth
arr, kapellmester, synth, piano
arr, synth
arr, synth, sang
arr, synth, sang
synth
arr, synth, sang
foredrag, synth
komp., arr, synth, kapellmester
arr, kapellmester, synth
synth, piano
arr, synth, sang
Arr, kapellmester, synth

arr, synth
arr, synth, sang
arr, synth
arr, kapellmester, synth
arr, komp, synth, sang
arr, synth, sang
synth, piano
arr, synth
arr, synth, sang
arr, kapellmester, synth
arr, synth, sang
arr, synth, sang
synth, piano
arr, synth, sang
arr, kapellmester, synth
synth
arr, synth, ablegøyer
synth
arr, synth, sang
arr, synth, sang, ablegøyer
arr, synth, sang
arr, komp, synth, kor
arr, kapellmester, synth

piano/synth
piano/synth "Noctürne"
piano/synth
piano/synth
piano/synth "Noctürne"
synth, ablegøyer
synth, prod. av singback
synth, sang
synth, singback-Cd
piano/synth
synth, sang, ablegøyer
synth, sang, trommer, ablegøyer
piano m. Elisabeth Nord S.
piano på forestillingen "..kommet av jord".
piano/synth "Noctürne"
synth, PA-anlegg
sang, synth, ablegøyer
synth, piano, artist
sang, synth, ablegøyer
tilstedeværelse og demo av prosjektet "Hit Machine"
pianokomp til korkonserter
piano, synthkomp til julekonserter

 

I tillegg til dette kommer ca. 45 konserter med "Noctürne" ( duo med Hogne Moe og Ø.Å.Berg ) fremført i samarbeid med Rikskonsertene. Reportoiret her består av folketoner fremført med fløyter og synth / piano. Arrangementer av Ø. Å. Berg. Vi ble dessuten engasjert av Rikskonsertene til en Vestlandsturne i 1990. Her fremførte vi barnesanger for førskole/småskole med arrangementer av Ø. Å. Berg. Vi ga totalt ca. 50 konserter i denne 2 måneders perioden. Parallelt med dette har vi også reist og konsertert på skoler, barnehager o.a. som duoen "Jungelkameratene". Totalt er ca. 130 konserter blitt holdt rundt i Norge.